เปลี่ยนรหัสผ่าน

  • 1. เข้าสู่ระบบ สบาย99
  • 2. กดที่สัญลักษณ์ขีดสามขีด มุมบนขวา
  • 3. กด เปลี่ยนรหัสผ่าน
  • 4. กรอกรหัสผ่านเก่า และ รหัสผ่านใหม่
  • 5. กด ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
  • 6. เข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งด้วยรหัสผ่านใหม่