วิธีใช้กระปุกหมู

กระปุกหมูคือ?

  • 1. กรณีมีเกมที่ยังเล่นไม่จบ (Unfinish) เมื่อมีการฝากเงินเข้ามา ยอดเงินจะไปอยู่ในกระปุกหมู
  • 2. หากยอดเงินในฟรีโหมดมีมากกว่า 10บาท แล้วมีการฝากเงินเข้ามา ยอดเงินจะเข้าไปอยู่ในกระปุกหมู

วิธีใช้กระปุกหมู

  • 1. หากยอดเงินที่ฝากอยู่ในกระปุกหมูต้องการนำเงินออกมาเพื่อเล่นเกม
  • ล็อกอิน สบาย99 ➡ กดกระปุกหมู ➡ กด Merge
    *ยอดเงินในฟรีโหมดจะปรับเป็น 0 และสลับมาใช้โหมดเงินจริง