ไดมอนต์พ้อยท์รายวัน 0.008%

เงื่อนไขการรับโบนัส

  1. ช่วงเวลาคำนวณ Turnover คือ 01:00 – 01:00 ของวันถัดไป
  2. ช่วงเวลาจ่ายเพชรคือ 02:00 ของทุกวัน
  3. วิธีคำนวณ Turnover x 0.008% = ต้องมากกว่า 1 จึงจะได้รับรางวัล
  4. โดย เพชรสามารถนำมาแลกของรางวัลได้ที่ Diamond Shop